Při objednávce nad 700 kč je poštovné a balné ZDARMA

KONTAKTY

dohory.cz
P.O. Box 2
Sudoměřice nad Moravou
tel: +421 948 525 855
dohory@dohory.cz

» Kompletní obchodní podmínky
Obchodní podmínky


Obchodní podmínky, reklamační řád a postup nákupu na stránkách www.dohory.cz  
A. Hlavní zásady

Zákazník je povinen seznámit se před započetím nákupu s nákupním a obchodním řádem a s dodacími a reklamačními podmínkami.
Cena za zboží pro koncové zákazníky je konečná v českých korunách (Kč) a je uvedena včetně DPH 21%. Jsme plátci DPH. Cena neobsahuje dopravní - to se určuje v posledním kroku objednávky, podle hodnoty objednávky je účtováno zákazníkovi nebo je hrazeno odesílatelem-prodávajícím.

V případě potřeby je zákazník kontaktován elektronickou poštou nebo telefonicky.

Prodejce, provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů a vrácené bez udání důvodu garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použitý, bez "visaček" atd.. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

B. Základní orientace


Po vstupu do obchodu dohory.sk naleznete na levé straně obrazovky navigační lištu, která v průběhu Vašeho prohlížení stránek zůstává zachována. Obsahuje odkazy na úvodní stranu, dodací podmínky, nákupní košík a jednotlivá "oddělení" našeho obchodu.
C. Výběr zboží - nákupní košík - objednávka


1. Zboží je rozděleno do skupin podle určení, u jednotlivých položek jsou uvedeny základní údaje a cena je konečná. Jsme plátci DPH.
2. Pokud máte o zboží zájem, vložte jej klepnutím na tlačítko KOUPIT do košíku.
3. Vámi vybrané zboží je umístěno v košíku. V kterýkoli okamžik Vašeho nákupu máte možnost zkontrolovat obsah svého košíku kliknutím na KOŠÍK, který je umístěn v pravé horní části stránky. Zde se Vám zobrazuje i aktuální hodnota Vaší objednávky. Dostanete tak okamžitě informaci o druhu, množství a ceně Vámi vybraného zboží. Pak můžete v nákupu pokračovat nebo vyplnit a zaslat objednávku.
4. V kterémkoli okamžiku nákupu máte možnost změnit obsah Vašeho košíku, a to co do množství i sortimentu. Množství můžete měnit přímo v Košíku, pokud chcete změnit sortiment, např.. některé zboží z košíku vyndat, jednoduše to provedete rovněž v Košíku "smazáním" položky.
5. V případě, že jste se rozhodli Váš nákup ukončit, klikněte na Košík, v Košíku na tlačítko Objednat a vyplňte objednávkový formulář.

Ve svém vlastním zájmu uveďte v objednávkovém formuláři pravdivá a přesná data, abychom Vám mohli zboží řádně a včas doručit. Uveďte e-mailovou adresu a budete o vyřízení objednávky informován elektronickou poštou. V ostatních případech Vás v případě potřeby budeme kontaktovat telefonem nebo poštou.


Vaši objednávku považujeme za závaznou. V případě, že se dodatečně po jejím odeslání rozhodnete objednávku změnit, můžete tak učinit ve lhůtě expedice e-mailem nebo telefonem.

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit zboží. V takovém případě je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky, a to ve lhůtě expedice.

Nákupní řád
A. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Zboží, které je skladem, obvykle expedujeme v pracovních dnech do 48 hodin od přijetí objednávky. V případě nedostupnosti zboží je zákazník informován o náhradním termínu dodání zboží, s kterým může nebo nemusí souhlasit a objednávku lze zrušit.
2. Všechny osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně (emailem) požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, když se stane plnění nemožným a nedohodne se s kupujícím na novém plnění.
6. Prodávající má právo neuskutečnit objednávku a neprodleně o tom informovat objednatele v případě částečné nebo neúplné funkčnosti stránek, která vznikla především v důsledku selhání hardwaru nebo softwaru.

B. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud tak učiní písemnou formou (emailem).

C. Závěrečná ustanovení


Tento Nákupní řád nabývá platnosti dnem 1.5.2009 a platí na území České republiky.
Obchodní podmínky
A. Úvodní ustanovení

1.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dohory.cz. Internetový obchod dohory.cz provozuje Profi Haus, s.r.o., Tupého 25, 831 01, Slovensko, IČ: 36336858 (dále jen provozovatel).
2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu dohory.sk jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícímu.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu dohory.sk, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím ao jeho nákupech.

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu dohory.sk a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží kupující může reklamovat následujícími způsoby: a) u prodávajícího, a to zasláním zboží zpět na adresu odesílatel: Ing. Roman Markech, P.O. Box 2, 696 66 Sudoměřice nad Moravou. b, osobně doručit na adresu prodejny dohory.cz v měste Skalica, ulica Potočná 14, Slovensko.
3. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu, pokud je to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. (Proto prosím dbejte na důsledné zabalení zboží, aby se předešlo zbytečným komplikacím.) Zboží zasílejte spolu s dokladem o koupi, který je vždy dodán s prodaným zbožím. Dále viz reklamační řád.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)


Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.Pro výměnu nebo vrácení zboží prosíme používat následující adresu:

Ing. Roman Markech

P.O. Box 2

696 66 Sudoměřice nad MoravouZboží nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:


1. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
2. na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem. Na zboží musí být všechny původní visačky - tj. musí vykazovat všechny znaky nového, nepoužitého zboží.

E. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícímu a jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož iv tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou na stránkách internetového obchodu www.dohory.sk, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.5.2009 a platí na území České republiky.
Dodací podmínky


* Objednané zboží je expedováno do 2 pracovních dnů ode dne objednávky na poštovní dobírku, kterou kupující zaplatí při převzetí zboží.
* Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím České pošty nebo kurýrem UPS. Zboží doručujeme pouze na území České republiky.
* Jak prodávající neneseme zodpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravce.

V ceně zboží není zahrnuto balné a poštovné (přepravné). Přepravní je uvedeno na faktuře zvlášť a je sděleno zákazníkovi vždy před samotným potvrzením objednávky.

Společně se zbožím kupující obdrží fakturu. Tento doklad je kupující povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží. V jiném případě může dodavatel (provozovatel internetového obchodu) požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Dodavatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena, v případě, že není schopen dodat požadované zboží v dohodnutém termínu. V případě zrušení objednávky Vás provozovatel kontaktuje a navrhne řešení. Obvykle doporučí náhradní zboží. Vrátit zboží je možné do 14-ti dnů od dodání, bez udání důvodu. V takovém případě zákazník nemá nárok na vrácení poplatků hrazených třetím osobám. (Tj. bankovních ústavů, dopravců a pod.). Vrátit zboží může jen v neporušeném obalu.


Přečtěte si prosím Reklamační řád a Obchodní podmínky.
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
Přečtěte si prosím Reklamační řád a Obchodní podmínky.
PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen prohlédnout (probrat) si zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. V případě, že kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby byl převzat (překontrolován) v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Ten den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu (email) prodávajícímu.
Přečtěte si prosím Reklamační řád a Obchodní podmínky.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto Dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1.5.2009 a platí na území České republiky.
Právní doložka

Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele, a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě nebo jinak zneužity kromě nezbytných údajů poskytnutých společnosti Slovenské pošta, as resp. SPS s.r.o. (Slovakia Parcel Service, sro - UPS) za účelem dodání zboží. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se Ing. Roman Markech zavazuje řídit Zákonem č.428/2002 Sb O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu www.dohory.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) písemně (emailem)
Copyright

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost

Provozovatel upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.


Provozovatel. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Provozovatel neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb a pokud jsou tyto na stránce provozovatele výslovně uvedeno.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MTk3ZDdl